Bát Quái Trận Gia Cát Khổng Minh

Ngày đăng: - Lượt xem: 256

Bát trận gồm 4 loại binh chủng: Quân kỵ, quân bộ, quân cung nỏ và quân chiến xa phối hợp tác chiến. Mỗi loại quân có ưu điểm, nhược điểm riêng,...

Có lẽ không phải ai cũng biết, “ Bát trận đồ ” vốn không phải là sáng chế của riêng Võ Hầu Gia Cát Lượng. Nhưng ông là người tiên phong đưa Bát Trận Đồ lên một tầm cao mới khi được áp dụng vô cùng huyền diệu trong chiến đấu, đả bại những võ tướng, quân sư sừng sỏ nhất Tam Quốc trong những trận chiến lịch sử. Đó là lý do khi nhắc đến Gia Cát Lượng, bất cứ ai cũng đều biết đến Bát Quái Trận Đồ và những phát minh chiến lược của ông.

 

Làng Bát Quái của hậu duệ Gia Cát Lượng tại thị trấn Lan Khê, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc

 

Bát trận đồ căn cứ theo bát quái (8 quẻ) Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài mà bày thành 8 trận chính: Thiên phúc, Địa tải, Long phi, Xà bàn, Hổ dực, Điểu tường, Phong tán, Vân thùy, được án theo 8 cửa. Nếu không hiểu trận pháp mà đi lầm vào cửa tử thì không thể nào ra được.

 

Trận đồ Bát Quái biến ảo khôn lường

 

Trong trận lấy 5 người làm 1 ngũ (ngũ hành), 55 người thành 1 đội (số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30), 8 đội thành 1 trận (440 người), 8 trận thành 1 bộ (3.520 người) là trận tiểu thành; 8 bộ thành 1 tướng (28.160 người) là trận trung thành; 8 tướng là 1 quân (225.280 người) là trận đại thành. Từ bát quái biến ra trùng quái (64 quẻ), lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại, chính như Hàn Tín nói “đa đa ích thiện” càng nhiều càng tốt.

 

Kích binh giao chiến Cung binh trong Bát Quái Trận Đồ

 

Bát trận gồm 4 loại binh chủng: Quân kỵ, quân bộ, quân cung nỏ và quân chiến xa phối hợp tác chiến. Mỗi loại quân có ưu điểm, nhược điểm riêng, hỗ trợ lẫn nhau để đạt sức mạnh lớn nhất. Ví dụ như khi chiến đấu, quân chiến xa sẽ dùng xe, chướng ngại vật ngăn cản sự xung kích của kỵ binh đối phương, tiếp đó quân cung nỏ sẽ bắn tên, cuối cùng là bộ binh, kỵ binh tràn lên cận chiến. Các đội tiếp ứng lẫn nhau, động mà không loạn, tạo nên sức mạnh của Bát Quái Trận.

 

Giao chiến tại Thủy Hoàng Lăng

 

Trong web game chiến thuật 3D Bát Quái Trận Đồ , sức mạnh của tám trận pháp Thiên phúc, Địa tải, Long phi, Xà bàn, Hổ dực, Điểu tường, Phong tán, Vân thùy một lần nữa được tái hiện. Người chơi thông qua diễn luyện trận pháp, từng bước tham ngộ và tìm ra mắt trận, nâng cao sức mạnh đội hình.

 Bát Quái Trận Đồ