Bát Trận Đồ Hình

Ngày đăng: - Lượt xem: 1178

Bát Trận Đồ Hình - Trận hình sử dụng thuật toán Âm - Dương, Thiên - Địa Vạn Vật ..để cho ra các trận hình theo 8 phương vị Bát Quái.

Trong giao diện Trận Hình mở “ Diễn Luyện Trận Pháp”

Khi chọn “Diễn Luyện Trận Pháp” sẽ xuất hiện thông tin giao diện Bát Trận Đồ

Nâng Cấp Trận Đồ:

Trong giao diện Bát Trận Đồ có 3 chế độ có thể nâng cấp được Trận Đồ:

+ Dùng Quân Công (nếu trong Túi có Bát Trận Tàn Quyển Nhân sẽ ưu tiên dùng trước)

+ Dùng 10 Tinh Xu (nếu trong Túi có Bát Trận Tàn Quyển Địa sẽ ưu tiên dùng trước)

+ Dùng 500 Tinh Xu (nếu trong Túi có Bát Trận Tàn Quyển Thiên sẽ ưu tiên dùng trước)

+ Khi nâng cấp điểm sẽ cộng trực tiếp vào Trận Đồ, tối thiểu sẽ +20 điểm

+ Khi điểm đã tích đủ thì sẽ nâng cấp Trận Đồ đó lên cấp cao hơn đồng thời nhận thêm thuộc tính từ Trận Đồ đó.

+ Khi đã tích đủ 9 viên Trận Đồ thì trận đồ đó sẽ hoàn thành và có thể tiếp tục nghiên cứu nâng cấp Trận Đồ mới.

Trận Đồ đã hoàn thành

Bát Trận Đồ tổng cộng có 8 Trận Đồ Hình bao gồm:

1. Thiên Phúc trận

2. Địa Tài trận

3. Phong Dương trận

4. Vân Thùy trận

5. Long Phi trận

6. Hổ Dực trận

7. Điểu Tường trận

8. Xà Phương trận

+ Trận Đồ Hình càng cao thì càng cộng nhiều thuộc tính cho Binh Chủng

Thuộc Tính Trận Đồ:

Trận Đồ Hình có 2 thuộc tính: Trận ĐồMật Ý

Trận Đồ:

+ Khi nâng cấp Trận Đồ Hình thì các thuộc tính của Trận Đồ cũng tăng theo. Trận Đồ Hình càng cao thì thuộc tính cộng càng nhiều

Trận Đồ Hình Quyển có thể tìm bằng cách:

+ Quay Số

+ Tham Gia Sự Kiện

Mật Ý:

Khi dùng Ly Hỏa hoặc Khảm Thủy để nâng cấp Trận Pháp sẽ làm tăng thêm thuộc tính của Trận Đồ.

 

+ Ly Hỏa: tăng công cho binh chủng

+ Khảm Thủy: tăng thủ cho binh chủng

Ly HỏaKhảm Thủy có thể kiếm trong chiến dịch Quan Trung

 Bát Quái Trận Đồ

Các tin khác